Nawozy wapniowe

Nawozy wapniowe stosuje się w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wapnowanie polepsza stosunki wodne i powietrzne w glebie, wpływa korzystnie na substancję organiczną gleby. Dawki nawozów wapniowych zależą od wyników i zaleceń oceny zasobności gleby w składniki pokarmowe i pH. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę nawozów wapniowych.