Nawozy dolistne

 

W dzisiejszej praktyce rolniczej dokarmianie dolistne stało się integralną częścią technologii uprawy roślin. Pozwala ono na najlepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Brak mikroelementów w glebie uniemożliwia roślinie pełne wykorzystanie innych, dobrze dostępnych składników pokarmowych, zgodnie
z prawem Liebiega.
Przyczyną zaburzeń w pobieraniu obecnych składników przez korzeń może być niewłaściwy odczyn gleby, przedłużająca się susza, zbyt wysoka wilgotność, dysproporcje pomiędzy składnikami w glebie. Również niska temperatura gleby lub zła kondycja systemu korzeniowego (porażenie przez choroby lub szkodniki) może być przyczyną zakłóceń w pobieraniu składników. Składniki użyte do produkcji nawozów dolistnych Fertirol oraz Fertirol P i K, oparte na nowoczesnej technologii chelatów EDTA, prowadzą do bardziej intensywnego wzrostu oraz zwiększenia tolerancji roślin na stres biotyczny i abiotyczny.
Błyskawiczne uzupełnienie niedoborów pozwala wyrównać zachwiane proporcje i znacznie zwiększyć dostępność NPK
z gleby. Dostarczenie ważnych składników w krytycznych momentach rozwoju rośliny to dodatkowy czynnik plonotwórczy. Lepsza staje się też wartość technologiczna produktów. Także w niektórych fazach rozwojowych roślin składniki pokarmowe pobierane są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe gwarantuje dostępność ich dla roślin.
W tym właśnie momencie nawożenie dolistne właściwym nawozem stanowi niezbędne uzupełnienie składników pokarmowych i jest zabiegiem interwencyjnym.
Najważniejszym zadaniem nawozów dolistnych jest dostarczenie roślinom zestawu niezbędnych mikroelementów. Decydujące dla jakości nawozów dolistnych jest, aby mikroelementy nie wytrącały się w opakowaniu a potem w cieczy roboczej. W tradycyjnych solach mikroelementy, będące jonami, łatwo wchodzą w reakcje chemiczne (zwłaszcza miedź, żelazo, mangan i cynk). Powoduje to ich wytrącanie się z roztworu w postaci nierozpuszczalnych osadów, co znacznie osłabia działanie nawozów dolistnych. Jedną z najbardziej korzystnych form podawania mikroelementów roślinom są chelaty – kompleksy jonów z cząsteczkami organicznymi zastosowane w technologii produkcji nawozów Fertirol. Ważną zaletą schelatyzowanych mikroelementów jest ich łatwe pobieranie i przemieszczanie w roślinie.
Dokarmianie odbywa się poprzez wrażliwe organy rośliny, co wymaga, aby nawozy dolistne spełniały wysokie normy jakościowe. Bardzo ważna jest czystość i jakość używanych surowców. Wszystkie składniki używane do produkcji nawozu są nieustannie kontrolowane w laboratoriach producenta oraz w doświadczeniach polowych.