Komin murowany - jaki rodzaj wybrać?

Komin murowany - jaki rodzaj wybrać? Komin to jeden z najważniejszych elementów budynku. Jest elementem konstrukcyjnym, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jego mieszkańców. Stojąc przed wyborem odpowiedniego rodzaju komina należy zdać sobie sprawę, że te decyzje będą miały wpływ na użytkowanie budynku, a wprowadzenie ewentualnych zmian oraz naprawa błędów podczas wykonania może wiązać się z dużymi kosztami i wyrzeczeniami.

 

Rodzaj komina zależy od tego jaki wybraliśmy kocioł oraz jakim paliwem będzie on zasilany. Ogólny podział ze względu na rodzaj paliwa jest następujący

  • Kominy dymowe (spaliny suche) - do kotłów na paliwo stałe (węgiel, koks, drewno). Kominy te muszą być przede wszystkim żaroodporne (temperatura spalin przekracza 450oC, a w razie zapalenia nagromadzonej sadzy nawet  1000oC).
  • Kominy spalinowe (spaliny mokre) - do kotłów na gaz i olej, oraz nowoczesnych kotłów na miał i eko-groszek. Kominy te nie muszą być żaroodporne ponieważ temperatura spalin rzadko przekracza 100oC (dotyczy gazu i oleju). Kominy te jednak muszą być kwasoodporne, ponieważ ze spalin skrapla się woda, która połączona z tlenkami siarki tworzy kwas.

 

Kominy najczęściej wykonywane są w technologii tradycyjnej (murowane z cegły pełnej) lub nowoczesnej w której wykonuje się komin z elementów prefabrykowanych.

Komin murowany z cegły pełnej to najpopularniejszy sposób na wykonanie komina. Stosuje się zwykłą cegłę pełną oraz zaprawę cementową. Musi być on wymurowany bardzo starannie, na pełnych spoinach, a jego wewnętrzne ścianki muszą być gładkie.

  • W przypadku gdy podłączony jest kocioł na paliwo stałe (spaliny suche) - węgiel, koks, drewno, komin nie potrzebuje żadnego wkładu. Mogą jednak występować czynniki takie jak: niestaranne wykonanie, oparcie komina o elementy drewniane, brak otynkowania na zewnątrz komina na wysokości strychu lub inne wymienione w odpowiedniej normie, przez które będzie konieczne zastosowanie wkładu z blachy żaroodpornej o gr. 1mm.
  • W przypadku podłączenie kotła na gaz, olej, bądź nowoczesnego kotła na miał lub eko-groszek,  bezwzględnie należy taki komin doposażyć we wkład z rury kwasoodpornej o gr. 0,6mm (gaz, olej) lub 0,8mm (miał, eko-groszek). Bez zastosowania wkładu chemicznie agresywny kondensat (spaliny mokre) będzie wnikał w cegły, co doprowadzi do zniszczenia komina.

Komin systemowy - zdobywający coraz większą popularność. Zakupując taki komin otrzymujemy pełen zestaw prefabrykowanych elementów (pustaki keramzytowe, rury ceramiczne, wełna mineralna, kratki, wyczystki itd.) W ofercie lidera na rynku kominów, jednocześnie firmy, która stworzyła tego typu systemy czyli firmy Schiedel, występują kominy do wszelkich rodzajów kotłów, jak również kominy uniwersalne. Montaż komina jest mniej pracochłonny i znacznie łatwiejszy niż tradycyjnego komina murowanego. Poza tym producent daje pełną 30 letnią gwarancje na wybudowany komin. Dystrybutorem kominów Schiedel jest Hurtownia Rolnik.

 

Porównanie kosztowe wykonania komina na przykładzie komina o wysokości 7m, średnicy 20cm oraz podłączonego do kotła na eko-groszek (paliwo mokre)

      Tradycyjny komin z cegły z kanałem 27x14cm, a wymiar zewnętrzny to 38x51cm. Na jeden metr bieżący zużyjemy 70szt. cegły pełnej, a na cały 490szt. x 1,1zł = 539zł plus zaprawa około 200zł, robocizna 700zł, drzwiczki rewizyjne 130zł. Zatem koszt takiego komina wynosi 1569zł. Komin taki nie spełni jednak swojego zadania, ponieważ eko-groszek tworząc spaliny mokre będzie działał destrukcyjnie na konstrukcje komina. Należy zatem zastosować wkład stalowy kwasoodporny owalny 12x24cm z blachy minimum 0,8mm. Koszt takiego wkładu to około 3086zł + montaż 200zł. Razem z murowaniem 4855zł. Z reguły producenci wkładów stalowych  na swoje produkty udzielają 10 lat gwarancji.

      Dla porównania system kominowy Schiedel, którego dystrybutorem jest Grupa Rolnik, o wysokości 7m i średnicy otworu 20cm. Komin jest trójwarstwowy i wymiarach zewnętrznych 36x36cm. Koszt takiego komina to 3100 + koszt robocizny 500zł. Całkowity koszt wynosi zatem 3600zł za komin firmy Schiedel z gwarancją na 30 lat.

System kominowy Schiedel

Tradycyjny komin murowany

+ łatwość i szybkość montażu

+ niskie koszty robocizny

+ możliwość dopasowania odpowiedniego  komina do zastosowanego kotła

+ dostępność - cały system przyjeżdża w jednym transporcie

+ opieka oraz wsparcie techniczne Doradcy Technicznego producenta

+ gwarancja 30 lat

+ niski koszt zakupu materiałów, nie dotyczy zakupu rur kwasoodpornych i żaroodpornych

+ technologia znana przez większość wykonawców

- wyższy koszt zakupu materiału

- duża pracochłonność

- wyższe koszty robocizny

- wymaga większej dokładności oraz sprawdzonej ekipy murarskiej

- koszty zakupu materiałów wzrastają przy zakupie rur

- gwarancja na rury, średnio do 10 lat

Dobrze wykonany komin charakteryzuję się:

  •         Dobrze dopasowanym przekrojem względem mocy kotła;
  •         Jest szczelny, dobrze zaizolowany termicznie i oddalony od elementów palnych na co najmniej 1m;
  •          Prowadzony pionowo i bez przewężeń;
  •          Wyprowadzony na właściwą wysokość ponad dach.

 

Podsumowując, przy wyborze komina należy uwzględnić takie rzeczy jak: rodzaj kotła i paliwa, możliwości naszego wykonawcy, warunki panujące na budowie oraz oczywiście możliwości finansowe i czasowe.