Strefa Rolnika

Dostęp do Internetu daje możliwości korzystania z wiedzy wcześniej trudno dostępnej. Umieszczone poniżej odnośniki kierują do serwisów pogodowego i sygnalizacji szkodników oraz chorób upraw rolniczych i sadowniczych. W przyszłości będą się tu pojawiać odnośniki do kolejnych narzędzi wspomagających prace każdego nowoczesnego rolnika.

Sygnalizacja agrofagów

Pogoda

Rozpoznawanie chwastów (powered by Syngenta)

Nawozy.eu